Europees Life Teen zomerkamp 2020


Meer informatie en inschrijving volgt rond januari 2020


3-8 augustus

12-19 jaar

Bezinningscentrum Emmaus, Helvoirt

Inschrijving voor deelnemers Inschrijving voor groepen Inschrijving als leiding

Wat is een Life Teen zomerkamp?

Een Life Teen zomerkamp is een week waarin tieners meer leren over wie God is, ervaren wat de Kerk te bieden heeft en vriendschappen worden gesloten. Dit geeft mogelijkheid de vreugde van het katholieke geloof te ontdekken samen met leeftijdsgenoten. Daarnaast is er ook volop tijd voor sport en spel, muziek, creativiteit en gezelligheid. Al deze aspecten van het kamp staan in het thema van dit jaar Expedition Q. Het is voor ons wezenlijk dat het Life Teen kamp een katholiek kamp is waar dagelijks de eucharistie wordt gevierd en de sacramenten centraal staan.

Op verschillende plekken over de hele wereld worden al meer dan 10 jaar tieners welkom geheten op een Life Teen kamp. Het Europese Life Teen kamp heeft dan ook een sterk internationaal karakter. We verwachten zo’n 120 tieners uit verschillende Europese landen: tieners uit Nederland, Duitsland, Spanje, Schotland, Frankrijk, en tieners van Amerikaanse legerbasissen in Europa. De leiding is in handen van een enthousiaste groep van met name Nederlandse jongeren, enkele gezinnen en kamppriesters. Alles wordt zowel in het Nederlands als het Engels aangeboden middels vertaalapparatuur, de deelgroepen worden ingedeeld op eigen land/taal.

Sociale veiligheid op het kamp


*Deze bijdrage aan het kamp wordt volledig gebruikt voor alle kosten van het verblijf en activiteiten tijdens het kamp. Indien deze bijdrage een belemmering voor deelname vormt, neem dan contact op met de organisatie Life Teen Zomerkamp