Sociale veiligheid tijdens het zomerkamp

Alle Nederlandse leiding is in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Chaperones uit het buitenland wordt gevraagd om een equivalent document. Ieder lid van de leiding onderschrijft een gedragscode. Niemand ontvangt een vergoeding.

De vertrouwenspersonen tijdens het gehele kamp zijn deheer Remco Bangma en mevrouw Leonie van Ittersum.